RUNDINGCARA: Jalan Mengatasi Masalah Keluarga

RUNDINGCARA: Jalan Mengatasi Masalah Keluarga
Oleh:Dr. Siti Zulaikha Hj. Mohd. Noor, UKM, RUNDINGCARA PERKAHWINAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Islam telah menganjurkan prinsip-prinsip tertentu untuk membentuk, mengekal dan memperbaiki sesebuah rumah tangga. Tetapi dari segi tekniknya atau pendekatannya hendaklah disesuaikan dengan keadaan semasa. Rundingan di dalam bidang kekeluargaan amat diperlukan pada tiga peringkat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.

Pertama: Pada peringkat awal iaitu ketika memilih pasangan.

Kedua: Apabila berlaku konflik rumah tangga.

Ketiga: Bagi pasangan yang telah lama berkahwin, tiba-tiba timbul perasaan dingin dari satu pihak terhadap pasangannya.

i. Rundingcara Pra-Perkahwinan

Apa yang dimaksudkan dengan rundingcara pra-perkahwinan ialah rundingcara yang diberi sebelum seseorang dara atau teruna mempastikan calon pasangannya. Islam telah menentukan ciri-ciri yang mesti diikuti dan mesti dijauhi di dalam memilih pasangan hidup. Misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menganjurkan supaya ciri agama diberi keutamaan meskipun pada hakikatnya manusia mengambil kira dari segi harta, rupa paras dan darjat keturunan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melarang seseorang lelaki mengahwini seorang wanita yang cantik jelita tetapi ia menjadi punca kejahatan.

Salah satu daripada faktor yang boleh menguatkan ikatan perkahwinan ialah rasa kasih dan suka kepada calon suami atau isteri, oleh itu Islam menganjurkan supaya melihat calon pasangan masing-masing dengan penuh adab yang digariskan oleh syarak. Seorang calon suami dibenarkan melihat setakat muka dan kedua tapak tangan calon pasangannya, tidak lebih dari itu.

Di samping itu selepas akad terdapat khutbah nikah yang menjelaskan lagi tanggungjawab suami dan isteri. Oleh itu amatlah perlu bagi kedua mempelai mendengar khutbah tersebut. Khutbah nikah mestilah disusun dengan lebih kemas dan komprehensif. Meskipun dewasa ini kursus bagi pasangan yang akan mendirikan rumah tangga telah dikendalikan, malah menjadi semakin popular tetapi ternyata kursus yang diberikan hanya berkisar di sekitar tugas suami isteri menurut perspektif hukum. Tetapi hal apa yang boleh melengkapkan lagi kursus tersebut, termasuk juga hal yang berkaitan dengan pengurusan perbelanjaan rumah tangga, pengurusan rumah tangga dan juga kesediaan untuk menjadi ibu bapa (parenting).

Ternyata rundingcara pada peringkat awal ini lebih berbentuk tunjuk ajar, penerangan dan perbincangan.

ii. Rundingcara apabila berlaku konflik rumah tangga

Dalam istilah fiqh terdapat perkataan “Nusyuz”. Nusyuz bermakna keadaan di mana suami atau isteri enggan menunaikan kewajipannya sebagaimana yang dituntut oleh syara’. Terdapat arahan yang jelas berhubung dengan sikap seorang isteri yang enggan taat kepada suaminya.

Langkah awal yang mesti dilakukan terhadap isteri ialah dengan menasihatinya.

Kedua, jika nusyuznya masih berterusan meskipun telah dinasihati maka suami boleh meninggalkan tempat tidur dengan isteri.

Ketiga, pihak suami boleh memukul isterinya, pukulan sekadar mengajar dan bukan pada tempat yang sensitif seperti di muka.

Sebaliknya jika pihak suami yang nusyuz maka isteri hendaklah mengadu kepada Qadi.

Apabila nusyuz berlaku sehingga ke peringkat yang paling sengit maka ianya dikenali sebagai “Shiqaq”. Apabila berlaku shiqaq maka terdapat satu

institusi pendamai yang dianjurkan oleh Islam yang dikenali sebagai “Hakim”. Islam menganjurkan supaya dilantik seorang hakim mewakili pihak suami dan seorang hakim mewakili pihak isteri.

Nusyuz di pihak isteri timbul apabila keadaan selisih faham kian meruncing atau apabila pihak isteri terlalu membenci suaminya sehingga ia menurut khuluk. Nusyuz dari pihak isteri boleh berlaku kerana sikap isteri sendiri atau kerana sikap suami yang kejam.

Nusyuz dari suami pula berlaku kerana isteri sakit berpanjangan atau kerana terlalu tua. Bagi isteri yang menyedari hakikat ini maka ia akan bertolak ansur seperti memberikan gilirannya kepada isteri yang lain. Keadaan seumpama ini telah berlaku kepada Saudah isteri Rasulullah SAW yang telah tua dan mengizinkan gilirannya untuk A’ishah.

Pada peringkat ini rundingcara yang diperlukan adalah secara penyertaan langsung (direct participation) terhadap masalah yang dihadapi oleh kedua-dua pihak. Oleh itu konsep “Hakam” menetapi keperluan tersebut kerana wakil dari kedua-dua pihak hendaklah terdiri dari kalangan mereka yang memahami keadaan pihak yang diwakili. Maka dalam masyarakat yang sudah kompleks ternyata lebih banyak aspek diceburi maka adalah wajar pihak yang terlibat sebagai anggota Hakam terdiri dari berbagai-bagai kalangan.

iii. Rundingcara bagi Pasangan Yang Telah Lama Berkahwin

Terdapat dua keadaan bagi pasangan yang telah lama berkahwin:

Pertama, terdapat pasangan yang masih saling sayang menyayangi, malahan hubungan menjadi lebih utama apabila semakin lama usia perkahwinan, kerana pada peringkat tersebut perkahwinan lebih memupuk perasaan saling perlu memerlukan dan persahabatan di antara keduanya.

Kedua, terdapat pasangan yang semakin lama usia perkahwinan mereka maka semakin pudar kemesraan dan kasih sayang antara keduanya. (lama bermaksud tujuh tahun ke atas).

Oleh sebab matlamat perkahwinan ialah untuk mengekalkan “Mawaddah” dan “Sakinah” di dalam sebuah rumah tangga, dan penceraian merupakan satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT maka motif utama rundingan pada peringkat ini ialah:

(a) Memperhebatkan kembali ikatan suami isteri;

(b) Memberi panduan untuk mengatur program kehidupan demi untuk mengelakkan dari rasa bosan dan kesunyian;

(c) Oleh kerana perkahwinan dalam kategori ini melibatkan mereka yang telah berusia pastilah dalam jangkamasa yang begitu lama semakin banyak pula masalah yang timbul sama ada dari aspek sosial, ekonomi, mental, fizikal dan sebagainya. Oleh itu jika masalah yang timbul terlalu serius maka masalah tersebut mesti diatasi atau jika perlu dirujukkan kepada mereka yang mempunyai kepakaran.

Sebagai kesimpulan bentuk rundingcara pada peringkat ini lebih berbentuk menyedarkan atau peringatan dan juga perawatan atau pemulihan (curative and rehalilitative).

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 18 = 19