Jagalah Isterimu Sebaik Mungkin Kerana Syurga Dan Nerakanya Terletak Pada Redhamu SUAMI

Wahai suami, jagalah selalu isterimu dengan baik dan bijaksana, sebagaimana tanggung jawabmu sebagai seorang pemimpin, sulami dia dengan penuh kasih sayang yang bersumber kepada redha Allah, kerana syurga dan nerakanya terletak pada redhamu.

Maka jika kamu pandai menjaganya dengan keimananmu, dengan ilmu, dan dengan akhlaq yang kamu miliki, maka sudah tentu syurga Allah akan semakin dekat pada dirinya dan juga dirimu.

Wanita Yang Telah Kau Minta Dari Orang Tuanya Maka Jagalah Dia Sebagaimana Orang Tuanya Telah Menjaganya Semenjak Dia Lahir

Ingatlah, wanita yang telah kamu minta dari orang tuanya, maka jagalah dia sebagaimana orang tuanya telah menjaganya semenjak dia lahir. Kerana saat kau berani mengikatnya dalam akad, semua yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya sudah haq berpindah kepadamu, maka jagalah dia dengan baik dan bijaksana.

Jagalah Wanitamu Lebih Dari Engkau Menjaga Harta Terbaik Yang Engkau Miliki

Jagalah wanitamu lebih dari engkau menjaga harta terbaik yang telah engkau miliki, sebab wanitamu adalah harta terbaik dan terindah yang seharusnya kamu miliki, jika kau menjadikannya solehah maka sudah pasti hidup yang kamu miliki akan terasa sempurna, sebab hanya isteri solehahlah perhiasan terindah dunia.

Jagalah Wanitamu Dengan Penuh Ketulusan, Jangan Menyentuh Hatinya Dengan Sikap Dan Perilaku Yang Kasar

Jagalah wanitamu dengan penuh ketulusan, jangan menyentuh hatinya dengan sikap dan perilakumu yang kasar, kerana hatinya Allah ciptakan dengan sangat lembut, maka berhati-hatilah dalam menunaikan taggung jawabmu sebagai seorang suami.

Ajarkanlah apa-apa yang memang harus kamu ajarkan kepadanya, kerana saat kamu menggantikan tanggung jawab ayahnya, bererti kamu harus mampu menjadi guru, menjadi teman, menjadi kakak, dan menjadi sandaran dalam mendampingi hari-harinya.

Jagalah Wanitamu Dengan Terus Menerapkannya Dengan Lembutnya Keimanan Yang Kamu Miliki

Jagalah wanitamu dengan terus menerapkannya dengan lembutnya keimanan yang kamu miliki, sebab hanya dengan keimananmulah wanitamu akan merasa terlindungi dengan sempurna, hanya keimananmulah yang akan menjadikan hidup wanitamu mampu merasa bahagia dan damai ketika dia berada didekatmu, dan hanya dengan keimananmulah dia akan merasa tenang saat dirimu jauh darinya.

Sayangilah Wanitamu Dengan Penuh Tanggung Jawab Agar Dia Selalu Mengiringi Langkahmu Dalam Menjemput Syurga-Nya

Maka, sayangilah wanitamu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana seharusnya tanggung jawab yang harus kamu pikul, agar dia selalu mengiringi langkahmu dalam menjemput syurga-Nya, sebab saat kau benar-benar menjaganya dengan penuh tanggung jawab, maka tentu dia akan benar-benar menjadi penyempurna agamamu.

Author: JVC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 + = 29