Ada Beberapa Amalan Yang Boleh Menerangi Alam Kubur Kita Kelak, 7 Perkara Ni Sangat Mudah Diamalkan

Memang banyak hal yang boleh kita lakukan dan berguna untuk menerangi alam kubur kita kelak. Namun ada beberapa hal yang pada kesempatan ini akan kita bahas.

Saya tertarik bekongsi ilmu kepada sahabat pembaca mengenai 7 perkara yang boleh menerangi kubur kita kelak yang semuanya telah termaktub didalam kitab suci Al-Qur’an.

Saya mengambil sumbernya dari kitab Durrotun Nashihin pada bab yang menerangkan zikir dan tauhid oleh Usman Al Khaibawi. Telah dikatakan dalam Al-Qur’an 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Diantaranya ialah:

  1. Ikhlas Dalam Beribadah. Seperti dalam firman Allah: Ertinya: “Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepadaNya dalam urusan agama“.
  1. Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Dan sembahlah olehmu sekalian kepada Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatupun dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah“.
  1. Bersilaturahim. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Dan berikanlah kepada yang berhubungan kerabat akan haknya“.
  1. Jangan Mengsia-siakan Umurnya Untuk Berbuat Durhaka. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Takutlah kamu sekalian kepada hari di waktu mana kamu sekalian dikembalikan kepada Allah“.
  1. Jangan Menuruti Hawa Nafsu. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Dan adapun orang yang takut pada kedudukan atau kebesaran Tuhannya dan dia boleh menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya syurga adalah menjadi tempat tinggalnya“.
  1. Bersungguh-sungguh Dalam Beribadah dan Taat Kepada Allah. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Dan bersegeralah kamu sekalian mohon ampunan kepada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seperti luas beberapa langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah“.
  1. Memperbanyak Dzikir atau Ingat Kepada Allah. Allah SWT berfirman: Ertinya: “Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadaNya pagi dan petang“.

Nabi SAW bersabda: Ertinya: “Dzikir yang paling utama adalah “Laa ilaaha illallaahu” tiada Tuhan selain Allah. Dan doa yang paling utama adalah “Alhamdulillah” segala puji bagi Allah“.

Nabi SAW bersabda: Ertinya: “Alhamdulillah adalah pokok syukur (kepada Allah); maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah seorang hamba yang belum memuji kepadaNya“.

Itulah beberapa hal yang dapat menjadi penerang di alam kubur kelak. Demikian ulasan singkat mengenai 7 Perkara Yang Dapat Menerangi Alam Kubur semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian terima kasih

Author: JVC

Leave a Reply